معنی و ترجمه کلمه milo maize به فارسی milo maize یعنی چه

milo maize


( )milo(گ.ش ).ذرت خوشه اى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها