معنی و ترجمه کلمه mimosa به فارسی mimosa یعنی چه

mimosa


(گ.ش ).حساسه ،گياه حساس ،درخت گل ابريشم


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها