معنی و ترجمه کلمه mind reader به فارسی mind reader یعنی چه

mind reader


کاشف افکار ديگران

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها