معنی و ترجمه کلمه mind به فارسی mind یعنی چه

mind


در نظر داشتن ،نگهدارى کردن رسيدگى کردن به ،نظر،نيت ،خاطر،ذهن ،خيال ،مغز،فهم ،فکر چيزى را کردن ،ياداورى کردن ،تذکر دادن ،مراقب بودن ،مواظبت کردن ،ملتفت بودن ،اعتناء کردن به ،حذر کردن از،تصميم داشتن
قانون ـ فقه : راى
روانشناسى : ذهن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها