معنی و ترجمه کلمه mineralogical به فارسی mineralogical یعنی چه

mineralogical


مربوط به معدن شناسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها