معنی و ترجمه کلمه minerva به فارسی minerva یعنی چه

minerva


(روم قديم )الهه ،صنايع يدى ،خداى پزشکى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها