معنی و ترجمه کلمه ming به فارسی ming یعنی چه

ming


بخاطراوردن ،ذکر کردن ،مخلوط کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها