معنی و ترجمه کلمه mingle به فارسی mingle یعنی چه

mingle


ممزوج شدن ،اميختن ،بخاطر اوردن ،ذکر کردن ،مخلوط کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها