معنی و ترجمه کلمه minimize به فارسی minimize یعنی چه

minimize


کمينه ساختن ،کمينه کردن ،به حداقل رساندن ،کوچک شمردن ،دست کم گرفتن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها