معنی و ترجمه کلمه ministrant به فارسی ministrant یعنی چه

ministrant


خدمت کننده ،خادم

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها