معنی و ترجمه کلمه ministry of industry به فارسی ministry of industry یعنی چه

ministry of industry


وزارت پيشه و هنر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها