معنی و ترجمه کلمه ministry به فارسی ministry یعنی چه

ministry


وزارت ،وزيرى ،دستورى ،وزارتخانه( با)the
قانون ـ فقه : وزارتخانه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها