معنی و ترجمه کلمه minor ablutions as prescribed by shariah به فارسی minor ablutions as prescribed by shariah یعنی چه

minor ablutions as prescribed by shariah


قانون ـ فقه : وضو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها