معنی و ترجمه کلمه minor diameter به فارسی minor diameter یعنی چه

minor diameter


قطر کوچک ،قطر کوچکتر
علوم مهندسى : قطر اقصر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها