معنی و ترجمه کلمه minor premise به فارسی minor premise یعنی چه

minor premise


روانشناسى : مقدمه صغرى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها