معنی و ترجمه کلمه minority به فارسی minority یعنی چه

minority


صغر،کهين ،اقليت ،بخش کمتر،عدم بلوغ
قانون ـ فقه : صغر،اقليت
روانشناسى : اقليت
بازرگانى : اقليت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها