معنی و ترجمه کلمه minotaur به فارسی minotaur یعنی چه

minotaur


(افسانه يونان )جانورى که نيمى از بدنش گاو ونيم ديگرش انسان بودن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها