معنی و ترجمه کلمه miracle به فارسی miracle یعنی چه

miracle


معجزه ،اعجاز،واقعه شگفت انگيز،چيز عجيب
قانون ـ فقه : معجزه
روانشناسى : معجزه


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها