معنی و ترجمه کلمه mire به فارسی mire یعنی چه

mire


گل الود،گل وشل ،باتلاق ،کثافت ،لجن ،گرفتارى ،درمنجلاب فرو بردن ،در گل فرو بردن يارفتن
معمارى : باطلاق


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها