معنی و ترجمه کلمه misbeseem به فارسی misbeseem یعنی چه

misbeseem


نازيبا بودن ،نيامدن به ،نبودن براى ،زيبنده نبودن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها