معنی و ترجمه کلمه miscarriage of justice به فارسی miscarriage of justice یعنی چه

miscarriage of justice


قانون ـ فقه : اشتباه قضايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها