معنی و ترجمه کلمه misconception به فارسی misconception یعنی چه

misconception


تصور غلط

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها