معنی و ترجمه کلمه misdemeanour به فارسی misdemeanour یعنی چه

misdemeanour


جرم جنحه ،تقصير، )misdemeanor(گناه ،بزه ،تخطى از قانون
قانون ـ فقه : جنحه
بازرگانى : گناه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها