معنی و ترجمه کلمه miserable به فارسی miserable یعنی چه

miserable


بدبخت ،تيره روز،تيره بخت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها