معنی و ترجمه کلمه miserliness به فارسی miserliness یعنی چه

miserliness


خست ،لئامت


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها