معنی و ترجمه کلمه misleading به فارسی misleading یعنی چه

misleading


گمراه کننده
بازرگانى : گمراه کننده


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها