معنی و ترجمه کلمه mismate به فارسی mismate یعنی چه

mismate


وصلت نامناسب کردن ،بهم نخوردن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها