معنی و ترجمه کلمه misplacement به فارسی misplacement یعنی چه

misplacement


وضع چيزى در جاى عوضى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها