معنی و ترجمه کلمه misprint به فارسی misprint یعنی چه

misprint


اشتباه چاپى ،غلط چاپى کردن ،غلط چاپى
علوم مهندسى : غلط چاپ کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها