معنی و ترجمه کلمه misremember به فارسی misremember یعنی چه

misremember


غلط واشتباه بخاطر اوردن ،فراموش کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها