معنی و ترجمه کلمه misrepresent a case به فارسی misrepresent a case یعنی چه

misrepresent a case


قانون ـ فقه : القاى شبهه کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها