معنی و ترجمه کلمه misrule به فارسی misrule یعنی چه

misrule


درهم وبرهمى ،اشوب ،سوء اداره
قانون ـ فقه : بد حکومت کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها