معنی و ترجمه کلمه missile destroyer (ddg) به فارسی missile destroyer (ddg) یعنی چه

missile destroyer (ddg)


علوم دريايى : ناوشکن موشک انداز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها