معنی و ترجمه کلمه missile به فارسی missile یعنی چه

missile


اسلحه پرتاب کردنى ،گلوله ،موشک ،پرتابه
علوم هوايى : موشک
علوم نظامى : موشک باران کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها