معنی و ترجمه کلمه missing movement به فارسی missing movement یعنی چه

missing movement


غيبت از ستون نظامى
علوم نظامى : ترک ستون نظامى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها