معنی و ترجمه کلمه missing person به فارسی missing person یعنی چه

missing person


قانون ـ فقه : غايب مفقودالاثر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها