معنی و ترجمه کلمه mission call به فارسی mission call یعنی چه

mission call


علوم نظامى : درخواست پشتيبانى هوايى کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها