معنی و ترجمه کلمه misstate به فارسی misstate یعنی چه

misstate


درست بيان نردن ،غلط اظهار داشتن ،غلط گفتن ،اظهار غلط کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها