معنی و ترجمه کلمه mistiness به فارسی mistiness یعنی چه

mistiness


مه گرفتگى ،تارى
علوم مهندسى : تيرگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها