معنی و ترجمه کلمه mistrust به فارسی mistrust یعنی چه

mistrust


بدگمانى ،اطمينان نکردن به ،ظن داشتن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها