معنی و ترجمه کلمه misusage به فارسی misusage یعنی چه

misusage


سوء استعمال ،بدکار بردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها