معنی و ترجمه کلمه miter به فارسی miter یعنی چه

miter


گوشه ¹ 9درجه را نصف کردن ،فارسى بريدن ، )mitre(تاج ،تاج اسقف
علوم مهندسى : اتصال فارسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها