معنی و ترجمه کلمه mitigate به فارسی mitigate یعنی چه

mitigate


سبک کردن ،تخفيف دادن ،تسکين دادن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها