معنی و ترجمه کلمه mity به فارسی mity یعنی چه

mity


کزم گرفته ،کزم افتاده

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها