معنی و ترجمه کلمه mix به فارسی mix یعنی چه

mix


مختلط،درهم کردن ،اشوردن ،سرشتن ،قاتى کردن ،اميختن ،مخلوط کردن ،اختلاط،اميزه ،مخلوط
کامپيوتر : ترکيبى
بازرگانى : ترکيب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها