معنی و ترجمه کلمه mixer stage به فارسی mixer stage یعنی چه

mixer stage


علوم مهندسى : طبقه مخلوط کننده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها