معنی و ترجمه کلمه mixer به فارسی mixer یعنی چه

mixer


نوعى خط دفاعى ،همزن ،مخلوط کننده ،ترکيب کننده ،اشکارساز( ى)،اميزنده ،مخلوط کن
علوم مهندسى : اميزنده
الکترونيک : اشکارساز
معمارى : مخلوط کن
شيمى : مخلوط کن
ورزش : انداختن ميله هاى بولينگ با ميله هاى دي گر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها