معنی و ترجمه کلمه mixing coefficient به فارسی mixing coefficient یعنی چه

mixing coefficient


شيمى : ضريب اختلاط

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها