معنی و ترجمه کلمه mizzenmast به فارسی mizzenmast یعنی چه

mizzenmast


دگل عقبى کشتى دو دگله

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها