معنی و ترجمه کلمه mobility of capital به فارسی mobility of capital یعنی چه

mobility of capital


بازرگانى : تحرک سرمايه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها